Handlingsplan for Kypros og EØS-midlene

Det har ikke vært gjennomført prosjekter på Kypros i forbindelse med Handlingsplanen for søkerlandene til EU. Noen av de regionale tiltakene har derimot omfattet Kypros. Det gjelder blant annet opplæringsprosjektet for riksrevisjonene i søkerlandene.

Oversikt over alle regionale prosjekter som har mottatt støtte fra Handlingsplanen.