Handlingsplanen: Prosjekter gjennomført i Bulgaria

Prosjekter gjennomført i Bulgaria

2001

Prosjekt

Mottaker

Satsningsområde

Handlingsplanens "småpott" 2001

Ambassaden i Sofia

Diverse

Opprettelse av info.sentre BUL

Miljøverndepartementet

Miljøverntiltak

Rådgivningstelefon Bulgaria

Norges Røde Kors

Helse og sosialsektor

2002

Prosjekt

Mottaker

Satsningsområde

Reforming the Judiciary

Center for Study of Democracy

Forvaltningsstrukturer

Energy auditing of buildings

Energy Saving Int. AS

Miljøverntiltak

Various Bulgaria, Småpott

Ambassaden i Sofia

Diverse

Reform of the judiciary, seminar

Ministry of Justice Bulgaria

Forvaltningsstrukturer

Anti-corruption public-private partnerships

ARC / Applied Research and Communcations Fund

Demokratibygging

Improved juvenile justice, UNDP

UN Development Programme

Forvaltningsstrukturer

Jobs in herb sector, UNDP

UNDP Bulgaria Representative

Næringssamarbeid

Fighting trafficking and corruption

Center for Study of Democracy

Demokratibygging

Anti-corruption network

Intern. ass. for professional and business women Bulgaria (IAPBWB)

Likestillingstiltak

Summer camp for children, TABITHA

TABITHA - Compassion Foundation

Helse og sosialsektor

Anti-corruption, pre-project

Justisdepartementet, Eva Joly

Demokratibygging

Strengthening the adm. capacity of Agency for refugees

Delegation of the European Commission to Bulgaria

Demokratibygging

Democratization for political leaders & officials

Free and Democratic Bulgaria Foundation

Demokratibygging

Activity center for Roma youth

Bulgarian Youth Alliance

Demokratibygging

Series of seminars for police

Politidirektoratet

Forvaltningsstrukturer

2003

Prosjekt

Mottaker

Satsningsområde

Register of marine culture

NTNU - Regnskapsenheten

Miljøverntiltak

Prevention of corruption in the security forces

Center for Study of Democracy

Forvaltningsstrukturer

Training seminar on EU integration

American University in Bulgaria

Utdanning og forskning

Establishing environment information centres

Bulgarian Ministry of Environment and Water

Miljøverntiltak

Bulgarien Media Coalition

Bulgarian Media Coalition

Demokratibygging

Seminar:The free medias importance in fight agains

Royal Norwegian Embassy in Sofia

Demokratibygging

Organization building and running in Bulgaria

Diverse

Demokratibygging

series of seminars for police

Politidirektoratet

Forvaltningsstrukturer

Democratization for political leaders & officials

Free and Democratic Bulgaria Foundation

Demokratibygging

Handlingsplanens "småpott" 2003

Royal Norwegian Embassy in Sofia

Diverse

Energy auditing of buildings

Energy Saving Int. AS

Miljøverntiltak

Implementation of technology for fighting corrupti

Diverse

Demokratibygging

Jobs in the herb sector

UNDP Bulgarian Representative

Uspesifisert, ymse

Dev.legal entities reg./electronic reg. center Bu

Ministry of Justice Bulgaria

Forvaltningsstrukturer

Prevention on trafficking

Norges Røde Kors

Diverse

Democracy building

Councel de l'Europe (1)

Demokratibygging

Pollution prevention/business development seminar

Diverse

Miljøverntiltak

Stock exchange surveilance, visit of delegation

Hotel Bastion

Næringssamarbeid

En vesentlig del av midlene fra Handlingsplanen for søkerlandene til EU er gitt til regionale prosjekter. Disse prosjektene kommer derfor i tillegg til dem som vises på denne listen.