Handlingsplanen: Prosjekter gjennomført i Tsjekkia

Prosjekter gjennomført i Tsjekkia

2001

Prosjekt

Mottaker

Satsningsområde

Handlingsplanens "småpott" 2001

Ambassaden i Praha

Uspesifisert, ymse

2002

Prosjekt

Mottaker

Satsningsområde

Handlingsplanens "småpott" 2002

Ambassaden i Praha

Diverse

Environmental education and research

Norsk Institutt for luftforskning

Miljøverntiltak

Implementation of air quality directives

Norsk Institutt for luftforskning

Miljøverntiltak

Help after flooding in Czech Republic

Diverse

Helse og sosialsektor

Euro-Czech Forum on gender equality

Euro-Czech Forum

Likestillingstiltak

Flood-assistance, transport of equipment

Lazarus Ordenen

Helse og sosialsektor

Repair of school after floods

Diverse

Helse og sosialsektor

2003

Prosjekt

Mottaker

Satsningsområde

Training for journalists, EU knowledge

Transition Online

Demokratibygging

Coordination of work for Roma children

Civil Association R-Mosty

Demokratibygging

Dialogue on Roma/ cultural heritage

Centre for Political Analysis

Demokratibygging

Handlingsplanens "småpott" 2003

Royal Norwegian Embassy Prague

Diverse

Journalists reporting to the internat.criminal co

Transitions

Diverse

Internat.Conference Integration of Immigrants/Euro

SLOVO 21

Humanitær bistand

European judician fourm

Euro-Czech Forum

Uspesifisert, ymse

Samisk Arkiv

Sámi arkiiva / Samisk Arkiv

Utdanning og forskning

En vesentlig del av midlene fra Handlingsplanen for søkerlandene til EU er gitt til regionale prosjekter. Disse prosjektene kommer derfor i tillegg til dem som vises på denne listen.