Handlingsplanen: Prosjekter gjennomført i Slovenia

Prosjekter gjennomført i Slovenia

2001

Prosjekt

Mottaker

Satsningsområde

Handlingsplanens "småpott" 2001

Ambassaden i Budapest

Diverse

Reise for musikere fra Slovenia til Norge

Norske Musikklæreres Landsforbund

Demokratibygging

2002

Prosjekt

Mottaker

Satsningsområde

Handlingsplanens "småpott" 2002

Ambassaden i Budapest

Diverse

International security, conference

Universitetet i Bergen

Demokratibygging

2003

Prosjekt

Mottaker

Satsningsområde

Students' seminar - European identity and culture

International Relations Students Association

Demokratibygging

Handlingsplanens "småpott"

Royal Norwegian Embassy Budapest

Diverse

En vesentlig del av midlene fra Handlingsplanen for søkerlandene til EU er gitt til regionale prosjekter. Disse prosjektene kommer derfor i tillegg til dem som vises på denne listen.