Handlingsplanen: Prosjekter gjennomført i Litauen

Prosjekter gjennomført i Litauen

2001

Prosjekt

Mottaker

Satsningsområde

Lærebøker i historie, 11. og 12. Klassetrinn

Nortext Forlag AS

Utdanning og forskning

Sonnenbergringen - int. seminar Gol juli/aug 2001

Den Norske Sonnenbergringen

Demokratibygging

Småpott 2001

Royal Norwegian Embassy Vilnius

Diverse

Enøk i Litauen - 2001

NEEG

Energi

SYSLAB Litauen - Baltikum

Høyteknologisenter i Bergen AS

Demokratibygging

Utvikling/opplæring av branntjenestemenn

Yrkesorg. sentralforbund YS

Utdanning og forskning

Nytt utdanningstilbud kjøle- og fryseteknikk

Energi & Miljø Teknikk AS

Utdanning og forskning

Tilsagnsfullm 2001 og 02 - norsk enebolig Kaunas

Akershus fylkeskommune

Utdanning og forskning

Vestfold Fylkeskommune - Tilsagnsfullmakt 2000

Vestfold Fylkeskommune, Habiliteringstj.

Helse og sosialsektor

Fremmedregister - Innenriksministeriet

Norway Registers Development

Demokratibygging

Interkommunalt likestillingssamarb. Vilnius-Oslo

Oslo kommune

Likestillingstiltak

Nordland Musikkfestuke /Litauen 2001

Nordland Musikkfestival

Diverse

Internasjonaliseringsprog. Rothaugen skole

Bergen kommune fritid og kultur

Utdanning og forskning

Rusmisbruk Parents to Partnership

Parents in Partnership

Helse og sosialsektor

Demokratiutbygging, kurs vg.sk. fra Litauen

Aksjon Blikk mot Øst

Utdanning og forskning

Videre-/etterutdanninbg veterinærer

Den norske veterinærforening

Utdanning og forskning

Handlingsplanens "småpott" 2001

Royal Norwegian Embassy Vilnius

Diverse

Forum kvinner og utvikling

Vestfold Bondekvinnelag

Organisasjoner/partier

Cultural exchange and food safety

Telemark Bondekvinnelag

Landbruk

Autismebehandling

Vestfold Fylkeskommune, Habiliteringstj.

Helse og sosialsektor

Yrkesskole kjøle-/fryseteknikk Kaunas

Energi & Miljø Teknikk AS

Utdanning og forskning

Energieffektivisering pilotprosjekt

Opus Bergen AS

Næringssamarbeid

Likestilling - oppfølging "Women and Democracy"

UNDP

Demokratibygging

2002

Prosjekt

Mottaker

Satsningsområde

Privatization of housing

Opus Bergen AS

Demokratibygging

Forum for Women and Development

Forum for kvinner og utviklingsspørsmål

Likestillingstiltak

Co-operation in fishery and fishing policy

Fiskeridepartementet

Fiskeri

Energy efficiency in industrial plants

Institutt for energiteknikk

Miljøverntiltak

Gender equality in management

Oslo Kommune

Likestillingstiltak

Vocational training, cooling & freezing technology

Energi & Miljø Teknikk AS

Næringssamarbeid

International MBA in EU integration

Handelshøyskolen BI

Utdanning og forskning

Food safety

Den norske veterinærforening

Helse og sosialsektor

Environmental management and reporting

Teknologisk institutt

Miljøverntiltak

Promoting innovation and employment

Syslab International AS

Næringssamarbeid

Handingsplanens "småpott"

Ambassaden i Vilnius

Diverse

ISO-standardisation - education for carpenters

Akershus fylkeskommune

Næringssamarbeid

Environmental and agricultural cooperation

Fylkesmannen i Vestfold

Miljøverntiltak

Conference for state tax inspectors

Skattedirektoratet

Forvaltningsstrukturer

Support to the Ministry of Finance

Ministry of Finance, Vilnius

Forvaltningsstrukturer

2003

Prosjekt

Mottaker

Satsningsområde

Registration system related to the Kyoto Protocol

Diverse

Miljøverntiltak

Transparency in local government

International School of Management

Demokratibygging

Conference for state tax inspectors

Skattedirektoratet

Forvaltningsstrukturer

Various Lithuania, Småpott

Royal Norwegian Embassy Vilnius

Uspesifisert, ymse

Transportation to Lithuania - Lions Clubs

Lions Club Int. - Sone 7

Transportstøtte Øst Europa

Transportation to Lithuania

Venner av Pasvalys Distrikt

Transportstøtte Øst Europa

Promoting innovation and employment

Syslab International AS

Næringssamarbeid

Treatment of childhood autism and support

Sykehuset i Vestfold, Habiliteringstjenesten

Helse og sosialsektor

Food safety

Den norske veterinærforening

Helse og sosialsektor

International MBA in EU integration

Handelshøyskolen BI

Utdanning og forskning

Vocational training, cooling & freezing technology

Energi & Miljø Teknikk AS

Næringssamarbeid

Transportstøtte Litauen 2001 - Foreningen Norge/Ba

Foreningen Norge Baltikum/Bela

Transportstøtte Øst Europa

Prevention and cure, drug addiction

PIP Consultancy

Helse og sosialsektor

Landbruk og miljø - fylkesmannen Kaunas

Fylkesmannen i Vestfold

Næringssamarbeid

Anti-trafficking info to women

Diverse

Uspesifisert, ymse

Strengthening of local/regional administrative

Minsitry of Finance, Vilnius

Forvaltningsstrukturer

Implementation of EU waste management regulations

Siauliai Region Waste Management Center

Miljøverntiltak

Implementation of human rights standards

Lituhuanian Cenre for Human Rights

Demokratibygging

En vesentlig del av midlene fra Handlingsplanen for søkerlandene til EU er gitt til regionale prosjekter. Disse prosjektene kommer derfor i tillegg til dem som vises på denne listen.