Handlingsplanen: Prosjekter gjennomført i Romania

Prosjekter gjennomført i Romania

2001

Prosjekt

Mottaker

Satsningsområde

Demokratiseminar i Romania

Interkommunal Romania komité

Demokratibygging

Stiftelsen Europa i Fokus - Tilsagnsfullmakt 2000

Stiftelsen Europa i Fokus

Utdanning og forskning

Demokratiseringskonferanse

Grenlandaksjonen

Demokratibygging

Handlingsplanens "småpott" 2001

Ambassaden i Bucuresti

Diverse

Samfunnstjeneste unge lovbrytere ROM

Rumensk JD

Demokratibygging

2002

Prosjekt

Mottaker

Satsningsområde

Crisis centre for victims of domestic/sexual violence

Norsk Kvinnesaksforening

Helse og sosialsektor

Family therapy

NTNU

Helse og sosialsektor

Land registration, ownership and transaction

Statens Kartverk

Forvaltningsstrukturer

Efficient use of local energy resources

ENSI Energy saving Int. AS

Miljøverntiltak

Handlingsplanens "Småpott" 2002

Ambassaden i Bucuresti

Diverse

Observing human rights - seminars

LADO / The League for Defefence of Human Rights

Demokratibygging

Recovery and reinstatement center for youth

Stiftelsen Europa i Fokus

Helse og sosialsektor

Cultural heritage awareness

Riksantikvaren

Miljøverntiltak

Monitoring human rights court cases

Romani CRISS

Demokratibygging

Survey on ethnic relations

Ethnocultural Diversity Resource Centre

Demokratibygging

Cleaner production, various projects

Miljøverndepartementet

Miljøverntiltak

Combating trafficking in human beeings, IOM

IOM

Demokratibygging

Distruction of hand guns

Government of Romania

Håndvåpen, kontroll etc

2003

Prosjekt

Mottaker

Satsningsområde

Internasjonal workshop Transylvania/ kulturminnevern

Diverse

Miljøverntiltak

Establishing farming cooperatives

Interkommunal Romaniakomite

Næringssamarbeid

Promoting participation of ethnic minorities

Ethnocultural Diversity Resource Center

Demokratibygging

Monitoring human rights court cases

Romani CRISS - Roma Center

Demokratibygging

Cultural heritage awareness

Riksantikvaren

Miljøverntiltak

Recovery and reinstatement center for youth

Stiftelsen Europa i Fokus

Helse og sosialsektor

Handlingsplanens "småpott" 2003

Royal Norwegian Embassy Bucharest

Diverse

Transportation to Romania - Halden Nærradio

Halden Nærradio

Transportstøtte Øst Europa

Efficient use of local energy resources

ENSI Energy saving Int. AS

Miljøverntiltak

Family therapy

NTNU

Helse og sosialsektor

Crisis centre victims of domestic/sexual violence

Norsk Kvinnesaksforening

Helse og sosialsektor

IAGORI internat.gypsy-festival

Diverse

Diverse

Cleaner production, various projects

Miljøverndepartementet

Miljøverntiltak

New life with drugs

Diverse

Diverse

Democracy and local Goverment

European Youth Association

Demokratibygging

Training for psychiatric therapists

Lie, Nils

Helse og sosialsektor

En vesentlig del av midlene fra Handlingsplanen for søkerlandene til EU er gitt til regionale prosjekter. Disse prosjektene kommer derfor i tillegg til dem som vises på denne listen.