Hanndyrloven

LOV-1970-03-06-5 Lov om avgrensing i retten til å sleppa hingstar, oksar, verar og geitebukkar på beite.

Se loven på lovdata.no