Oljevern i helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet

Denne studien beskriver eksisterende oljevernberedskap i Norge inklusive Norskehavet, hvordan norsk oljevernberedskap er organisert og teknologiutvikling som pågår for å gjøre den enda bedre. Effektiviteten til oljevernberedskapen i Norskehavet diskuteres i forhold til dagens aktivitetsnivå og mulige fremtidige utviklingsscenarier. Rapporten er levert av SINTEF Materialer og Kjemi

Denne studien beskriver eksisterende oljevernberedskap i Norge inklusive Norskehavet, hvordan norsk oljevernberedskap er organisert og teknologiutvikling som pågår for å gjøre den enda bedre. Effektiviteten til oljevernberedskapen i Norskehavet diskuteres i forhold til dagens aktivitetsnivå og mulig fremtidige utviklingsscenarier. Rapporten er levert av SINTEF Materialer og Kjemi.

Rapporten i pdf