Helhetlig gjennomgang av tolkeområdet

Rapport fra Agenda Kaupang

Formålet med rapporten har vært å få en ekstern vurdering av hvordan tolketjenesten fungerer i dag, blant annet hvorvidt det er forhold som kan eller bør endres.

I 2008 ble det gjennomført en intern gjennomgang av tolketjenesten i Arbeids- og velferdsetaten. Det har de senere år vært rettet oppmerksomhet rundt tolketjenesten – særlig knyttet til at det ikke har vært full dekning av alle tolkeoppdrag. 

Utredningen vurderer behovene for tolking fremover, hvordan teknologien kan utnyttes og hvordan forvaltningen av tjenestene kan organiseres og finansieres best mulig.

Rapporten

Les rappporten her (pdf)

Oppdragstaker

Audun Korsvold ved Agenda Kaupang. 

Oppdragsgiver

Arbeids- og sosialdepartementet.