Helseforskningsloven

Her finner du mer informasjon om helseforskningsloven og forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning.

Helseforskning - hvor skal søknaden sendes - pdf-format
Forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning - pdf-format
Merkander til forskrift om medisinsk og helsefaglig forskning - pdf format
Helseforskningsloven - Engelsk - pdf-format