Hnotat 06.11.2002

§ 2-1 Person bosatt i riketSkattenedsettelse for lønnsinntekt ved minst 12 måneders sammenhengende arbeidsopphold utenfor riket

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: