hnotat 13.02.2002

Høringsnotat om forslag til endring av lov om merverdiavgift 19. juni 1969 nr. 66 - tjenester som gjelder opplysninger om rutegående persontransport foreslås unntatt fra avgiftsplikt

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.05.2002