Høring - Alminnelig høring av rapport om helsepåstander

Høringsfrist: 05.mars 2004

Utredning fra utvalg nedsatt av Helsedepartementet for å vurdere hvilke påstander knyttet til legemiddellignende produkter som kan eller vil føre til at produkter blir et legemiddel, og enkelte andre nærliggende problemstillinger. I kortform: Syse-utvalget.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 05.03.04