Høring - forslag om blokker til utlysning i TFO 2017

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.01.2017

Vår ref.: 16/3823-

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er en av to likestilte konsesjonsrunder på norsk kontinentalsokkel. Gjennom TFO-konsesjonsrundene tildeles utvinningstillatelser i de geologisk mest kjente deler av norsk kontinentalsokkel.

TFO-ordningen er en årlig konsesjonsrunde i alt modent areal på norsk sokkel. Regjeringens politikk er å holde et forutsigbart og høyt tempo for tildeling av nye områder for petroleumsvirksomhet. For å legge til rette for god ressursforvaltning er det viktig med utvidelse av TFO-området etter hvert som områder blir mer modne.

TFO-konsesjonsrunder starter med at det foretas en vurdering av utvidelse av TFO-området. Olje- og energidepartementets forslag sendes ut på offentlig høring. Ut fra petroleumsfaglige vurderinger foreslås det for TFO 2017 å utvide området i Norskehavet med blokkene:

 

 • 6304/1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 og 11
 • 6307/2 og 5
 • 6404/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 og 11
 • 6405/1 og 2
 • 6505/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12

I Barentshavet foreslås TFO-området utvidet med blokkene:

 • 7220/3, 6, 9 og 12
 • 7221/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11
 • 7222/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9
 • 7223/1, 2, 3, 4, 5 og 6
 • 7319/10, 11 og 12
 • 7320/10, 11 og 12
 • 7321/10, 11 og 12
 • 7322/10, 11 og 12
 • 7323/10, 11 og 12
 • 7324/7, 8, 9, 10, 11 og 12
 • 7325/7 og 10

Det foreslås ingen utvidelse av TFO-området i Nordsjøen. Vedlagt (under fanen høringsnotat) er kart over eksisterende TFO-område, samt departementets forslag til utvidelse i forbindelse med TFO 2017.

I høringsrunden bes det kun om innspill knyttet til om hvorvidt det er tilkommet ny, vesentlig informasjon som er relevant for beslutningen om hvor det kan være petroleumsaktivitet etter at den relevante forvaltningsplan ble behandlet, jf. Meld. St. 28 (2010-2011).

Eventuell ny, vesentlig informasjon vil inngå i beslutningsgrunnlaget når utlysningen av TFO 2017 skal avgjøres.

Kommentarer må være Olje- og energidepartementet i hende innen tirsdag 31. januar 2017.

 

Med hilsen                                                                        

Lars Tarald Kvam (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Anbjørn Norenes

                                                                                          seniorrådgiver

Aker BP ASA

Akershus fylkeskommune

Akvaplan-niva AS

Arbeids- og sosialdepartementet

AS Norske Shell

Atlantic Petroleum Norge AS

Aust-Agder fylkeskommune

Barne- og likestillingsdepartementet

Bayerngas Norge AS

Buskerud fylkeskommune

CapeOmega AS

Capricorn Norge AS

Centrica Resources Norge AS

Chevron Norge AS

Concedo ASA

ConocoPhillips Skandinavia AS

DEA E&P Norge AS

Dong E&P Norge AS

Edison Norge AS

Engie E&P Norge AS

Eni Norge AS

ExxonMobil Exploration and Production Norway AS

Fagforbundet

Faroe Petroleum Norge AS

Fellesforbundet

Finansdepartementet

Finnmark fylkeskommune - Finnmarkku fylkagielda

Fiskebåt

Fiskeridirektoratet

Forsvarsdepartementet

Fortis Petroleum Norway AS

Framtiden i våre hender

Greenpeace Norge

Havforskningsinstituttet

Hedmark fylkeskommune

Helse- og omsorgsdepartementet

Hess Norge AS

Hordaland fylkeskommune

Idemitsu Petroleum Norge AS

Industri Energi

INPEX Norge AS

International Research Institute of Stavanger AS - IRIS

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

KUFPEC Norway AS

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Kystverket

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Lime Petroleum Norway AS

Lotos Exploration & Production Norge AS

LUKOIL Overseas North Shelf AS

Lundin Norway AS

Maersk Oil Norway AS

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Moeco Oil & Gas Norge AS

MOL Norge AS

Møre og Romsdal fylkeskommune

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Norges Fiskarlag

Norges geologiske undersøkelse

Norges kystfiskarlag

Norges Miljøvernforbund

Norges rederiforbund

Norsk Industri

Norsk institutt for luftforskning

Norsk institutt for vannforskning - NIVA

Norsk olje og gass

Norsk ornitologisk forening

Norsk Polarinstitutt

Norskehavsrådet

North E&P

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

OKEA AS

OMV (Norge) AS

Oppland fylkeskommune

Origo Exploration Norway AS

Petoro AS

Petro Arctic

Petrofac Norge AS

Petroleumstilsynet

Petrolia NOCO AS

PGNiG Upstream International AS

Point Resources AS

Premier Oil Norge AS

Repsol Norge AS

Riksantikvaren

RN Nordic Oil AS (Rosneft)

Rogaland fylkeskommune

SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

SAFE - Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren

Sametinget / Sámediggi

Samferdselsdepartementet

SINTEF

Skagen44 AS

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Statens strålevern

Statoil Petroleum AS

Stiftelsen Norsk Institutt for Naturforskning

Suncor Energy Norge AS

Sør-Norges Trålerlag

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Telemark fylkeskommune

Tellus Petroleum AS

Total E&P Norge AS

Troms fylkeskommune Romssa fylkkasouhkan

Tullow Oil Norge AS

Utenriksdepartementet

Vest-Agder fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

VNG Norge AS

Wellesley Petroleum AS

Wintershall Norge AS

WWF-Norge

Zero Emission Resource Organisation

Østfold fylkeskommune

Til toppen