Høring - adgangsregulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak for fartøy under 11 meter

Status: Under behandling

Høringsfrist: 28.04.2017