Høring - Anvendelse av konkurransereglene på maritim transport - Forslag til retningslinjer

Kommisjonen offentliggjorde 13. september 2007 et utkast til nye retningslinjer for anvendelsen av konkurransereglene på maritim transport. Retningslinjene skal etter planen være endelig vedtatt senest 18. oktober 2008 når gruppeunntaket for prissamarbeid for linjekonferanser løper ut.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.10.2007

Kommisjonen offentliggjorde 13. september 2007 et utkast til nye retningslinjer for anvendelsen av konkurransereglene på maritim transport. Retningslinjene skal etter planen være endelig vedtatt senest 18. oktober 2008 når gruppeunntaket for prissamarbeid for linjekonferanser løper ut.