Høring om endring av likestillingsloven § 4 - forbud mot å spørre om graviditet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.11.2008