Høring - endring av bestemmelsen om kvoteutnyttelse i fisket i 2010

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.10.2010

Til toppen