Høring - endring av bestemmelsen om kvoteutnyttelse i fisket i 2010

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.10.2010