Høring - endring av Bioteknologinemndas navn og hjemmel til å gi felles forskrift om nemndas virksomhet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.10.2013