Høring - endring av forskrift om forvaltningsområdet for samisk språk

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag om å utvide forvaltningsområdet for samisk språk til også å omfatte Hattfjelldal kommune.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 03.01.2017