Høring - endring av forskrift om stønad til høreapparat og tinnitusmaskerer

Resultat: Endring fastsatt 2. mai 2011 i forskrift av 18. april 1997 nr 337

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.01.2011