Høring - Endring av forvaltningslovforskriften - Avskjæring av klageadgang til kongen for Tilskudd til nasjonale minoriteter

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.02.2008