Høring - Endring av garantiforskriften 2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.02.2008

Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette på høring forslag til endring i forskriften for kommunale og fylkeskommunale garantier hvor det åpnes for en generell adgang til å stille selvskyldnergaranti. Dersom andre enn de oppførte høringsinstansene ønsker å si noe om saken må de gjerne sende sin uttalelse til Kommunal- og regionaldepartementet.