Høring - endring av lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for kystfartøy

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.05.2010