Høring - Endring av prioriteringsforskriften - Helsehjelp til personer som oppholder seg ulovlig i landet

Resultat: Forskriftsendring er vedtatt og trådt i kraft.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.02.2011