Høring - endring i abortforskriften mv. (reduksjon av antall abortnemnder)

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring et forslag til endring i abortforskriften for å legge til rette for at de regionale helseforetakene skal kunne redusere antall primærnemnder. Det foreslås også at gravide som reiser for å delta ved behandling av abortbegjæring i nemnd, skal få dekket sine reiseutgifter uten å betale egenandel.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.05.2017