Høring - endring i forskrift om alkoholordningen for Svalbard – opphevelse av særkvote for kjøp av øl som inneholder over 4,7 volumprosent alkohol

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om endring i forskrift om alkoholordningen for Svalbard. I høringsnotatet foreslås at særkvoten for kjøp av sterkøl på Svalbard oppheves.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.01.2018

Vår ref.: 17/5175

Departementet forbereder en totalgjennomgang av regelverket på Svalbard. I denne omgang høres kun spørsmålet om opphevelse av særkvoten for sterkøl.

Høringsuttalelser kan avgis digitalt på denne siden. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

Høringsinstansene bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer eller lignende.

Høringsfristen er 31. januar 2018.

Med hilsen 

Geir Stene-Larsen (e.f.)
ekspedisjonssjef

 

 

Lilly Sofie Ottesen
avdelingsdirektør

Actis
Akademikerne
Akan kompetansesentert
Anonyme alkoholikere, Servicekontoret
Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF)
Arbeidsgiverforeningen Spekter
AS Vinmonopolet
Av-og-til
Avinor Svalbard
Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Bryggeri- og drikkevareforeningen
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
De norske lenker
Den norske legeforening
Departementene
Det hvite bånd
Det norske totalavholdsselskap
Fagforbundet
Fagrådet innen rusfeltet i Norge
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbundet mot rusgift
Handelens ølsalgsråd
Helsedirektoratet
Innovasjon Norge
IOGT Norge
Juvente
Kings Bay AS
Kirkens bymisjon
Kompetansesentrene for rus
Konkurransetilsynet
Kreftforeningene
KS
Landets fylkesmenn
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Longyearbyen lokalstyre
MA – rusfri trafikk og livsstil
Mattilsynet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nordpolet AS
Norges arktiske universitet
Norsk forening for folkehelse
Norsk helse- og avholdsforbund
Norsk Polarinstitutt
Norske vinklubbers forbund
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
NHO reiseliv
Pilsens venner
Politidirektoratet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
Små alkoholprodusenters forening
Statens helsetilsyn
Stiftelsen CRUX
Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Svalbard Næringsforening
Svalbard reiselivsråd
Sysselmannen på Svalbard
Toll- og avgiftsdirektoratet
Trust Arcticugol
UNIO
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetssykehuset Nord-Norge HF – Longyearbyen sykehus
Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF)
Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 

Til toppen