Høring - endring i forskrift om alkoholordningen for Svalbard – opphevelse av særkvote for kjøp av øl som inneholder over 4,7 volumprosent alkohol

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om endring i forskrift om alkoholordningen for Svalbard. I høringsnotatet foreslås at særkvoten for kjøp av sterkøl på Svalbard oppheves.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.01.2018