Høring - Endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.11.2017