Høring - Endring i forskrift om startlån

Departementet sender på høring et forslag om endring i forskriften for startlån. Formålet med endringene er å pålegge kommuner som tilbyr startlån å bruke et nytt saksbehandlingssystem som Husbanken har utviklet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.09.2017