Høring - endring i naturgassforskriften - nye forbrukervernregler

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.01.2011