Høring - endring i naturgassforskriften - nye forbrukervernregler

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.01.2011