Høring - endring i private helsetjenesters tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning

I dette høringsnotatet foreslås det å øke private helsetjenesters tilskudd til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) til et nivå som sikrer at ordningen blir selvfinansierende.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.10.2015