Høring - endringer i adopsjonsloven og barnevernloven

Endringsforslagene gjelder innføringen av en adgang til rett til kontakt mellom barnet og de biologiske foreldre etter en adopsjon etter barnevernloven § 4-20 (åpen adopsjon) og en innstramming i reglene om automatisk anerkjennelse av adopsjoner gjennomført i adoptivforeldrenes statsborgerland, i de tilfellene adoptivforeldrene er bosatt i Norge.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.06.2009