Høring - endringer i alkoholloven og -forskriften samt i tre forskrifter under kommunehelsetjenesteloven - tilpasninger knyttet til ny tjenestelov

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.12.2009

Endringene i de tre forskriftene finnes på Lovdata sine hjemmesider