Høring - endringer i byggesaksforskriften og i byggteknisk forskrift

Del II

Forslag til endringer og justeringer i forskrifter til plan- og bygningsloven (byggesaksdelen).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.09.2011

Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette forslag til endringer og justeringer i forskrifter til plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) på høring.