Høring - endringer i folketrygdens bestemmelser om regulering av grunnbeløpet og pensjoner

Resultat: Prop. 72 L (2011-2012) og Endringslov 11. mai 2012 nr. 24 til folketrygdloven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.02.2012