Høring - endringer i forskrift om håndtering av humane celler og vev

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om implementering av EU-direktiver om tekniske krav til koding av humane celler og vev og om prosedyrene for å verifisere ekvivalente standarder for kvalitet og sikkerhet av importerte vev og celler (Single European Code).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.12.2015