Høring - Endringer i forskrift til introduksjonsloven

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt på høring forslag til forskriftsbestemmelser om obligatoriske avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.05.2013

Endringen i introduksjonsloven med innføringen av obligatoriske avsluttende prøver trer i kraft 1. september 2013, og vil omfatte personer som pga. sin oppholdstillatelse kommer inn i personkretsen for rett og plikt til opplæring etter introduksjonsloven etter denne datoen. Departementet har sendt forslag til forskriftsbestemmelser på høring. Reglene omfatter bestemmelser om utvikling av obligatoriske avsluttende prøver, om oppmelding til prøve, om gjennomføring, om vurdering og om kontinuasjon.

Høringsfrist: 22. mai 2013. Grunnet tidsplan for å fastsette en forskrift før lovbestemmelsen trer i kraft, er det ikke anledning til å be om utsettelse av høringsfristen.