Høring - Endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven med forskrifter og utlendingsforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.10.2009