Høring - Endringer i pasientskadeloven

Helsedepartementet legger med dette frem forslag til endringer i lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 17.03.2003
  • Nytt i høringssaken: