Høring - Endringer i petroleumsforskriften og tarifforskriften knyttet til videreutvikling av gassinfrastruktur

På bakgrunn av interesse fra noen fylkeskommuner som ikke var på den opprinnelige høringslisten utvides høringsfristen til 10. juni 2008.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.06.2008