Høring - Endringer i regnskapsforskriften - Likviditetsreserven mv.

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.10.2007