Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - endringer i reisegarantiforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.12.2006

Vår ref.:

Høringsinstanser i følge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

 

200604624-/GJOFJS

31.10.2006

Høring – endringer i reisegarantiforskriften

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 10. mai 1996 nr. 422 om reisegaranti og stiftelsen Reisegarantifondet (reisegarantiforskriften).

Forslaget vil gjennomføre enkelte endringer i pakkereiseloven, som trer i kraft fra 1. januar 2007. Lovendringen utvider reisegarantiordningen, og det er nødvendig å tilpasse reisegarantiforskriften til dette.

Videre innebærer lovendringen en plikt for virksomhetene som stiller garanti til Reisegarantifondet til å delta i en klagenemnd og til å finansiere den. I høringsnotatet foreslås nærmere bestemmelser om hvordan nemnda skal finansieres.

Vi ber spesielt om Justisdepartementets vurderinger i høringsnotatet pkt. 4.

Høringsfristen er 12. desember 2006.

 

Med hilsen

 

Bodhild Fisknes (e.f.)

                                                                                                          Hilde Merethe Berg

Vedlegg:
-
liste over høringsinstanser
-høringsnotat

RAMMER

Høringsinstanser


Den Norske Turistforening
Finansdepartementet
Flyselskapenes landsforening
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Justisdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Reisegarantifondet
Samferdselsdepartementet


Til toppen