Høring - endringer i spesialisthelsetjenesteloven m.m.- oppnevning av kontaktperson

Høring - endringer i spesialisthelsetjenesteloven m.m.- oppnevning av kontaktperson

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.10.2013