Høring - endringer i tinglysingsforskriften som følge av elektronisk tinglysing

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på alminnelig høring forslag til endringer i tinglysingsforskriften som følge av elektronisk tinglysing.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 21.09.2015