Høring - Endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften som følge av Sveits’ tilknytning til samarbeidet om anvendelsen av Dublin-regelverket

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Høringsfrist 28.02.2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.02.2006

  • Høringsfrist: 28.02.06