Høring - Endringer i valgforskriften

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.01.2017