Høring - endringer i yrkestransportloven

Samferdselsdepartementet sender på høring et forslag om endringer i yrkestransportloven. Høringsfrist er 9. mai 2012.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 09.05.2012

Samferdselsdepartementet sender på høring et forslag om endringer i lov av 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportloven).