Høring - Etablering av felles regler om rettigheter for passasjerer med redusert mobilitet i forbindelse med lufttransport

Høring av ny forskrift i medhold av luftfartsloven

Utkast til forskrift om funksjonshemmedes og bevegelseshemmedes rettigheter i forbindelse med lufttransport, som skal sikre gjennomføring i norsk rett av forordning 1107/2006 fra Europaparlamentet og Rådet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.01.2008

Sakens dokumenter via menylinjen over.

Jf. forskrift av 28. 1.  2008 nr. 68 om funksjonshemmedes og bevegelseshemmedes rettigheter i forbindelse med lufttransport.

Vår ref.:

Høringsinstanser - oversiktsliste.

Til toppen