Høring - Etablering av Norsk pasientregister som et personidentifiserbart register

Høringsfrist 20. desember 2005

Se Ot.prp.nr. 49 (2005-06), fremlagt 31. mars 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 20.12.05

Se Ot.prp.nr. 49 (2005-06), fremlagt 31. mars 2006