Høring - EU-kommisjonens grønnbok om kollektive tvisteløsningsordninger for forbrukere

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2009